Услуги - Медицинско право

Консултации при съмнения за медицинска грешка в София, Пловдив и Стара Загора

Консултации при съмнения за медицинска грешка

Предоставяме правни консултации на пациенти,както и на  съсловни организации. Адвокатско дружество Арабаджиев може да окаже помощ и съдействие на гражданите за търсене на съдебна отговорност на медицински лица (лекари, фелдшери, сестри и др.), както и на лечебни заведения за допуснати лекарски и медицински грешки или за проявена небрежност. По такива казуси работим съвместно с опитни лекари за пълно и детайлно проучване на всеки отделен случай, изразяване…

Процесуално представителство пред съд за търсене на гражданска отговорност на медицинско лице или лечебно заведение в София, Пловдив и Стара Загора

Процесуално представителство пред съд за търсене на гражданска отговорност на медицинско лице или лечебно заведение

Осъществяваме процесуално представителство … Ето някои от събитията, които изискват незабавна реакция за действие и за които може да се търси отговорност на виновните лица по съдебен път: 1. Грешна диагноза. 2. Грешно подадено лекарство или забавяне на лекарството. 3. Забавяне на лечението, чакане за преглед. 4. Получена алергична реакция. 5. Опериране на грешен орган. 6. Забравяне на чуждо тяло след оперативна процедура. 7. Вътреболнични инфекции. 8.

Съдействие и представителство пред органите за медицински одит на Министерство на Здравеопазването в София, Пловдив и Стара Загора

Съдействие и представителство пред органите за медицински одит на Министерство на Здравеопазването

Адвокатска Кантора Арабаджиев ще Ви помогне да сезирате компетентните държавни органи за извършване проверка за нарушения и наличие на лекарска или медицинска грешка. Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването, а дейността, структурата и организацията на работата на ИАМН се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.