Disable Preloader

Консултации при съмнения за медицинска грешка

Консултации при съмнения за медицинска грешка в София, Пловдив и Стара Загора

Консултации при съмнения за медицинска грешка

Две големи групи на лекарска небрежност

1. Грешки, които могат да се определят като лекарски, са основно в диагнозата и лечението.

2. Ако лекарят надхвърля границите на свободния медицински избор, т.е. свободата на действие.

Лекарят решава да подложи пациента на консервативно, оперативно или радиологично лечение, но това не е безгранично. Небрежността на лекаря може да е бездействие, неизпълнение на лечение, което е било възмост и лекарят е бил длъжен.Лечението трябва да съответства на медицинските стандарти и добрите медицински практики.

При умисъла е действие което насочено към увреждане на здравето.