Услуги - Застрахователно право

Защита и съдействие при настъпване на събитие за образуване на щета пред застрахователните дружества в София, Пловдив и Стара Загора

Защита и съдействие при настъпване на събитие за образуване на щета пред застрахователните дружества

Когато сключваме застрахователна полица, очакваме да придобием спокойствие поради факта, че щетите ще бъдат покрити в случай, че претърпите загуба или нараняване на вас или на член от семейството, имуществени щети или други форсмажорни ситуации. Понякога обаче могат да възникнат ситуации, при които вашата застрахователна компания да откаже да покрие вашата претенция.Кантора Арабаджиев ще Ви помогне за:    - Подаване на възражение срещу отказ на…

Процесуално представителство пред съд на пострадали лица за търсене на гражданска отговорност от застраховател или деликвент в София, Пловдив и Стара Загора

Процесуално представителство пред съд на пострадали лица за търсене на гражданска отговорност от застраховател или деликвент

Ако сте предявили застрахователна претенция и тя е била отказана от вашата застрахователна компания обърнете се към нас за изчерпателна правна консултация, като ние ще разгледаме вашия казус обстойно. Ще ви помогнем да вземете правилното решение. Ще Ви осигурим компетентно и професионално процесуално представителство пред всички инстанции на българските съдилища по застрахователни дела.