Услуги - Вещно право

Вещно правни консултации с адвокат в София, Пловдив и Стара загора - България

Консултации по вещно правни въпроси

Ползвайки услугите на Кантора Арабаджиев можете да се ориентирате в същността на правото на собственост, владение и ползване. Ще получите консултация по въпроси си с необходимите прецизност и компетентност, напътствия и професионални адвокатски препоръки.

Сделки с недвижими имоти в София, Пловдив и Стара Загора

Сделки с недвижими имоти

Това са най-важните сделки с оглед големия им материален интерес. Експертизата на Кантората е на Ваше разположение за осъществяване на покупка или продажба на вашия недвижим имот; както и за дарения, замени, ипотеки, констативни нотариални актове, договор за доброволна делба на съсобствен имот. Получавате съдействие за набавяне на необходимите документи. Изготвяне на предварителни договори. Подготвяне проект на Нотариалния акт за Вашата нотариална сделка.

Съдебно прекратяване на съсобственост в София, Пловдив и Стара Загора

Съдебно прекратяване на съсобственост

Правото на собственост е абсолютно и неограничено право, което едно лице има върху вещ (движима или недвижима). Правилото е, че върху един обект може да има само едно пълно право на собственост, но в изключителни хипотези е възможно две или повече лица да упражняват това си право едновременно върху една и съща вещ. В резултат на тази конкуренция на права често възникват усложнения между носителите им, затруднява се тяхното свободно упражняване и като цяло…

Услуги по процесуално съдебно представителство в София, Пловдив, Стара Загора

Процесуално съдебно представителство

Адвокатска Кантора Арабаджиев  ще изгради и проведе най-правилната за Вас защита на правата и интереси Ви по повод заведени от Вас или срещу Вас искове за собственост, владение, право на ползване, право на строеж или делба. Нашият екип може да осигури процесуално представителство и правна защита по съдебни дела във връзка със спорове по повод недвижими имоти, пред всички съдебни инстанции, включително спорове за правото на собственост върху имоти, спорове…