Услуги - Наследствено право

Съдействие при наследяване по закон в София, Пловдив и Стара Загора, България

Съдействие при наследяване по закон

Можете да наследите свой близък роднина, ако отговаряте на условията, посочени в Закона за наследството. Правилата кои са наследниците, които ще получат част от наследственото имущество и в какъв размер ще бъде това наследство са определени в зависимост от родствената връзка с наследодателя. Роднините на наследодателя се разпределят в редове наследници, а в някои редове има обособени групи – в зависимост от вида и близостта на родниннската връзка.Ако има…

Правно съдействие при отказ от завещание в София,  Пловдив и Стара Загора

Отказ от наследство

С оглед Закона за наследството, наследниците приели наследството, отговарят за задълженията, които са включени в него, съобразно дяловете, които получават. Законът дава възможност за отказ от наследство, при което наследникът губи правата си върху имуществото и позитивите на наследодателя си и се освобождава от всички негови пасиви. Наследникът, който е приел наследството по опис, отговаря само до размера на полученото. Отказът от наследство е възможен…

Правно съдействие при изготвяне, обявяване или оспорване на завещание в София, Пловдив и Стара Загора, България

Изготвяне, обявяване, оспорване на завещание

Завещанието представлява едностранен акт на завещателя . Българският ЗН съдържа определени изисквания, на които трябва да отговаря едно лице, за да може да се разпореди със своето имущество в случай на смърт. Завещанието дава възможност на завещателя да разпредели цялото си имущество приживе в случай на смърт. Законът съдържа известни ограничения само по отношение на частта от имуществото на наследодателя, която е в законовия размер на запазената част на…

Правно съдействие при договорна или съдебна делба на наследство в София, Пловдив и Стара Загора, България

Договорна или съдебна делба на наследство

Всеки собственик има право на подялба на наследственото съсобствено имущество. Целта е в резултат на извършена делба за всеки един от съсобствениците да бъде обособена такава самостоятелна част от вещта, съответно от съвкупността, равна на притежаваната от него идеална част. Доброволната делба е най–добрият начин за уреждане между наследниците, тъй като те сами и при взаимни компромиси прекратяват съсобствеността. Извършва се под формата на договор, който…