Disable Preloader

Защо ни е необходим адвокат за повечето важни житейски ситуации?

Защо ни е необходим адвокат за повечето важни житейски ситуации?

Примерите са много , но най –важната причина  да се обърнем към адвокат е защото той ще ни помогне да се ориентираме правилно за правните възможности за решаване на различни житейски ситуации. Без неговата компетентна помощ рискуваме да си навлечем много повече неприятности . Често хората са склонни да дадат средства за прическа , дрехи , вечеря , ремонт на автомобила си ,но не и за адвокат и така попадат в ситуации при които губят  много средства ,  време / което също е пари / или  си навличат много главоболия и нерви .Помоща  трябва да е своевременна , т.е. да се допитаме до адвокат преди да предприемем фактически действия  , а не след като сме направили грешка , тогава  винаги е по-трудно . Адвокатът е вложил много време и пари , за да добие знания и умения , с които да помогне на своите клиенти , което често се подценява неоправдано. Житейските ситуации при които можем да имаме нужда от адвокат са много – от раждане , обучение , следване , брак , развод и свързаните с него имуществени и неимуществени отношения- издръжка , ползване на семейното жилище , родителски права  ,името на съпругата след развода , закупуване на жилище , кола , имот , наказателно преследване , нарушения , които допускаме на Закон за движение по пътищата и свързаните с това наказания/ наказателни постановления и фишове/ и принудителни административни мерки  , продажби на различни движими и недвижими вещи ,строежи на различни обекти  и стъпките по тяхното реализиране – като се започне от инвестиционен проект , разрешение за строеж , въвеждане в експлоатация,  работа и свързаните с нея трудовоправни отношения- сключване на трудов договор, промяната му , наказания за нарушения на трудовите задължения , прекратяването му , уволнения, обезщетения , организиране на различни стопански дейности –откриване и закриване на фирми и свързаните с търговското право дейности ,теглене на кредити от банкови или финансови институции , затруднения които имаме във връзка с обслужване на задължения, ситуации свързани със сключване на облигационни отношения – договори с ВиК , електроразпределителни дружества , въпроси свързани с оказана медицинска помощ и наличие на медицинска грешка и стигнем до    смърт  и свързаните с нея погребение , наследствени отношения , как  се разпределя наследството  по закон , завещание и има ли възможност да се противопоставим . Въобще правото регламентира всички обществени отношения и винаги , когато сме изправени пред ситуация , в която не знаем кое е правилното и законосъобразно решение е хубаво да потърсим някого, който да ни помогне , а един адвокат се обучил за това. Когато хората стигнат до съд , дори когато не са причина да се стигне до съдебен процес те се нуждаят от адвокат , защото колкото и да са интелигентни и можещи няма как да се ориентират в нещо за ден , седмица или месец за което адвокатът е отделил обикновено най-малко едно десетилетие.

Връзката между адвокат и клиент е много важна за мен и следва да се базира на взаимно доверие и уважение  . Аз полагам всички усилия и опит , за да постигна възможния  максимално положителен резултат за клиентите си . Те са направили избор и са се спрели на мен , а аз съм поел тази отговорност да защитя правата и интересите им и това е най-важното .

Адвокатска кантора Арабаджиев ще се ангажира с вашите проблеми.