Disable Preloader

Защита при незаконно уволнение

    Обикновено напрежение между работник и работодател възниква , когато се стигне до прекратяване на трудовото правоотношение. Различните способи за прекратяване на трудов договор и основанията за това са подробно регламентирани в КТ. Често се случва работодателят , разделяйки се с работника си да се опита да не изпълни всички свои задължения и отговорности за сметка на работника  , служителя. Проблемът с незаконното уволнение е доста често срещан, ето защо считаме за нужно да предложим на нашите клиенти правна защита срещу него.

Незаконно уволнение е налице , когато :
а/   е нарушена  забрана за уволнение, която произтича от законови разпоредби;
б/  често е записано прекратяване на договора по взаимно съгласие, а такова липсва;
в/   нарушена е процедурата  ;
г/    има несъобразяване с предоставената от закона защита от уволнение залегнала в Кодекса на труда за определени категории работници , служители;
д/   има уволнение без наличие на правно основание - по целесъобразност .

   Как да се защитим и какви са средствата за защита?
След получаване на Заповедта за уволнение следва веднага да се потърси становище на адвокат , който е запознат със законодателството в тази насока, практикува в областта на трудовото право и може веднага да се ориентира за възможностите ,както и да ви даде правилен съвет.  Работникът ,служителят може да оспори заповедта за уволнение както пред работодателя, така и пред съда. Защитата пред съда се извършва чрез предявяване  на иск , като подаването на иска се извършва в определен от закона срок. Също така, ако правата ви са нарушени, като сте били уволнени незаконно, можете да предявите иск за връщането ви на работа, както и иск за обезщетение за периода, през който не сте били на работа. Но тези два иска се разграничават от иска за признаване на уволнението за незаконно и за неговата отмяна.Важно е да не се пропуснат сравнително кратките давностни срокове - двумесечни за завеждане на тези искове.

   Такси и разноски:
Делата за оспорване на  незаконно уволнение са безплатни. Не се заплащат държавни такси за завеждане на иска, както и такси за  назначаването на експертизи по време на делото. Хонорарите на вещите лица се заплащат от бюджета на съда.

   За подробно разглеждане на Вашия случай, както и на средствата на защита от незаконно уволнение,можете да се обърнете към нашата кантора по  всяко време.  Ще получите компетентен съвет от адвокат практикуващ в сферата на трудовото право. Също така, ще можете да се ориентирате за правните възможности за реакция.