Правни новини и публикации

Липса на документ за собственост на имот

 • Добавено на: July 13, 2020

Какво да правя при липса на документ за собственост? Често в практиката се случва да липсва документ за собственост за стари имоти, за които не са извършвани разпоредителни сделки. Такива случаи има и в селата, и в градовете. Съществуват различни хипотези: ♦ Когато имотът е наследствен и се ползва и владее  без да са сключвани сделки, като се води на първоначалния наследодател , който го е придобил. • За такъв имот няма данни в Агенцията по вписване , започнала да функционира след 1992 г. • Друг характерен случай е на построяване на къща със собствени сили и средства.  Възможно е да е спазено законодателството в тази насока и да е изработен проект, да…

Прочети
консултация , правна защита , съдействие , договори , жалби , нотариален акт , вещно право , владение , защита , делба , имот , продажба , собственост , изпълнител , наследство

Въвеждане във владение на имот

 • Добавено на: June 26, 2020

 Въвеждането във владение или т.нар "Въвод" е изпълнителен способ за принудително отнемане и предаване на присъден недвижим имот. При него се осъществява едно непарично притежание на взискателя към длъжника за предаване на владението или държането на този имот. За да се стигне до въвода във владение е необходимо да има съдебно решение за предаването на конкретния имот. Няма значение на какво точно основание е присъден имотът. Най-често това са исковете за собственост или владелчески искове .Възможно е предаването на владението или държането на имота да се основава на облигационна връзка между взискателя и длъжника. За да бъде редовно извършен въвод…

Прочети
защита пред чси частен съдебен изпълнител съдия заповед кантора пловдив софия  стара загора длъжник закон адвокат

Как да се защитим при заповедно производство пред съда или по изпълнително производство пред ЧСИ

 • Добавено на: June 24, 2020

Какво представлява заповедното производство пред съда или изпълнителното производство пред ЧСИ? В правната ни практика често се случва клиенти да се обръщат към нас след получаване на документи от съда или от частен съдебен изпълнител. Трудно им е да се ориентират какво могат да предприемат в случая. Заповедното производство дава възможност за бързо уреждане на граждански правоотношения при неизпълнение на задължения по договор. Съществуват различни разновидности, които са описани в чл. 110 и чл. 417 от гражданския процесуален кодекс. Целта е да се стигне до издаването на съдебно изпълнително основание (изпълнителен лист) с което да се даде възможност…

Прочети
конституционен съд юристи дело права закон епидемия адвокат ковид 19 мерки решение въпроси офиси пловдив софия професор стара загора

Извънредната епидемична обстановка е противоконституционна

 • Добавено на: June 24, 2020

Възлагането на Министерския съвет да обявява извънредна епидемична обстановка е противоконституционно и тази промяна в Закона за здравето трябва да бъде отменена. Това твърдят в становищата си пред Конституционния съд двама юристи : Проф. Васил Мръчков и адвокатът по медицинско право Мария Шаркова. Освен тях двамата становища по това дело до момента са предоставили и двама лекари - Проф. Камен Плочев и Проф. Тодор Кантарджиев. Делото пред Конституционния съд бе образувано в средата на май по искане на президента Румен Радев . Според него,новите текстове в чл. 63 от закона, не отговарят на конституционните стандарти, според които основни права могат да…

Прочети
администрация акт орган доказателства съд нарушение нищожност адвокат опит права кантора пловдив софия стара загора

Индивидуални административни актове

 • Добавено на: June 24, 2020

Какво по същество представляват индивидуалните административни актове?Това са актове на изпълнителната власт в лицето на конкретен административен орган ,засягащи наши конкретни права и задължения  или с когото се засягат права , свободи и законни интереси.Те са насочени към конкретен субект.При издаване на административен акт , административният орган следва да изясни всички обстоятелства и факти , които са от значение за конкретния случай.След последните промени в АПК това служебно начало се засили. Административният орган следва служебно да събере всички необходими документи , доказателства , информация от там където му е необходимо , без да…

Прочети