Правни новини и публикации

Режим на съпружеска имуществена собственост

Режим на съпружеска имуществена собственост

  • Добавено на: June 7, 2021

            Иск на основание чл.23 СК за признаване на пълна трансформация на лично имущество …       Режимът на съпружеска имуществена общност е най-често приложим на практика в имуществените отношения между съпрузите, защото съгласно чл. 18, ал.2 СК се прилага, ако не е избран друг режим.  При разглеждането на имуществените спорове между съпрузите, следва да се изхожда от прогласените от Семейния кодекс принципи на семейните отношения /чл.2/ и от социалните функции на брака и семейството /чл.17. В този смисъл са указанията в т.1 на ППВС № 5/1972г. Да се приеме, че всяка вещ, заплатена със средства от банкова сметка на единия съпруг, е негова лична…

Прочети

Наследник със запазена част

  • Добавено на: April 21, 2021

 Правният режим е определен в Закона за наследството.Чл.30 ЗН Наследник с право на запазена част, който не може да получи пълния размер на тази част поради завещания или дарения, може да иска намалението им до размера, необходим за допълване на неговата запазена част, след като прихване направените в негова полза завети и дарения с изключение на обичайните дарове.  В съдебната практика и теория, няма спор, че с израза - имоти в чл. 31 от Закона за наследството се има впредвид всички оценими активи-недвижими и движими вещи,средства,акции ,вземания,дялове в дружества-„За да се определи разполагаемата част, както и размерът на запазената част на…

Прочети

Защита при незаконно уволнение

  • Добавено на: February 24, 2021

    Обикновено напрежение между работник и работодател възниква , когато се стигне до прекратяване на трудовото правоотношение. Различните способи за прекратяване на трудов договор и основанията за това са подробно регламентирани в КТ. Често се случва работодателят , разделяйки се с работника си да се опита да не изпълни всички свои задължения и отговорности за сметка на работника  , служителя. Проблемът с незаконното уволнение е доста често срещан, ето защо считаме за нужно да предложим на нашите клиенти правна защита срещу него. Незаконно уволнение е налице , когато : а/   е нарушена  забрана за уволнение, която произтича от законови разпоредби; …

Прочети

Налагане на глоби с електронен фиш. Защита.

  • Добавено на: January 26, 2021

 Все по-често се случва правни услуги в кантората да се търсят  по повод издадени срещу тях електронни фишове. Широко разпространеното сред хората мнение ,че те не подлежат на обжалжане е невярно,независимо от размера на глобата . В Закона за движение по пътищата е предвиден ред за  това- в 14-дневен срок от получаването му, като за обжалването не дължите държавна такса. Освен това е възможно единствено да намалите или напълно да отмените наложеното наказание, но НЕ и да утежните същото.  В чл. 189, ал. 4, изр. 2 от Закона за движението по пътищата са регламентирани изискванията към минимално необходимото съдържание на електронния фиш, както и…

Прочети

РАЗВОД

  • Добавено на: January 10, 2021

Развод … Как да се разведем е най-често задавания въпрос , с който клиентите идват в кантората.В България условно начините са два - по взаимно съгласие и по исков ред/при наличие на спорни въпроси по повод прекратяване на брака/.При всички казуси , колкото и да ни струват еднакви съществуват много специфики, но аз винаги препоръчвам страните да се опитат да уредят отношенията си чрез разговори и взаимни отстъпки , като предварително се консултират с адвокат , който да им даде възможност да се запознаят с различните възможности и да направят извод за правилния за тях вариант.Предимството при постигане на взаимно съгласие е , че страните сами ще…

Прочети