Правни новини и публикации

зелен сертификат , ваксини , съд , права , нарушаване ,

Засегнати от заповедта за сертификатите ще търсят правата си в съда

  • Добавено на: October 22, 2021

Зеленият сертификат става задължителен за дейности на закрито. Документът ще служи като пропуск за големите търговски магазини, моловете, заведенията, спортните дейности на закрито, галериите, кината и театрите. Сертификатът няма да се изисква при аптеките, хранителните магазини, банките и администрацията. Зеленият сертификат ще доказва ваксиниране, преболедуване, или отрицателен резултат от антигенен или ПСР тест. Той е задължителен и за работещите в болници, онкологични центрове, и такива за диализа, както и служителите в домовете за възрастни хора. Без Зелен сертификат, те няма да могат да работят. В идните дни, частни сертифицирани лаборатории и…

Прочети
ЧСИ иззема частна собственост

Защита пред съда по Заповедно производство и пред ЧСИ по изпълнителни дела.

  • Добавено на: August 25, 2021

  Много наши клиенти търсят правна помощ при получаване на книжа от Съда или направо  от ЧСИ  по повод развило се Заповедно производство  по гл.37 ГПК.Законодателят е предвидел 2 възможности за това  по реда на чл. 410 ГПК  или съответно по чл. 417 ГПК.   В първата хипотеза взискателят / заявител иска издаване на заповед за изпълнение:  1/ за вземания за парични суми или за заместими вещи, когато искът е подсъден на районния съд или  за предаването на движима вещ, която длъжникът е получил със задължение да я върне или е обременена със залог или е прехвърлена от длъжника със задължение да предаде владението, когато искът е подсъден на районния съд. …

Прочети

Ползват ли се от несеквестируемостта по чл. 446, ал. 1 ГПК обезщетенията по трудовото правоотношение?

  • Добавено на: July 28, 2021

 Кодексът на труда, регламентира отношенията между работници и техните работодатели , предвижда отговорност на работодателя спрямо работника. С оглед съществуващия конституционен ред, и съгласно практиката на Върховния касационен съд и Върховния административен съд тези обезщетения са несеквестируеми.Чл. 446 ГПК предвижда, че ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържат суми в определен размер. Можем при буквално тълкуване  да приемем , че единствено и само трудовото възнаграждение попада под…

Прочети
Режим на съпружеска имуществена собственост

Режим на съпружеска имуществена собственост

  • Добавено на: June 7, 2021

            Иск на основание чл.23 СК за признаване на пълна трансформация на лично имущество …       Режимът на съпружеска имуществена общност е най-често приложим на практика в имуществените отношения между съпрузите, защото съгласно чл. 18, ал.2 СК се прилага, ако не е избран друг режим.  При разглеждането на имуществените спорове между съпрузите, следва да се изхожда от прогласените от Семейния кодекс принципи на семейните отношения /чл.2/ и от социалните функции на брака и семейството /чл.17. В този смисъл са указанията в т.1 на ППВС № 5/1972г. Да се приеме, че всяка вещ, заплатена със средства от банкова сметка на единия съпруг, е негова лична…

Прочети

Наследник със запазена част

  • Добавено на: April 21, 2021

 Правният режим е определен в Закона за наследството.Чл.30 ЗН Наследник с право на запазена част, който не може да получи пълния размер на тази част поради завещания или дарения, може да иска намалението им до размера, необходим за допълване на неговата запазена част, след като прихване направените в негова полза завети и дарения с изключение на обичайните дарове.  В съдебната практика и теория, няма спор, че с израза - имоти в чл. 31 от Закона за наследството се има впредвид всички оценими активи-недвижими и движими вещи,средства,акции ,вземания,дялове в дружества-„За да се определи разполагаемата част, както и размерът на запазената част на…

Прочети