Правни новини и публикации

Запор на МПС: правно значение и последици при разпоредителни сделки с МПС с наложен запор

  • Добавено на: August 19, 2022

Запор на МПС: правно значение и последици при разпоредителни сделки с МПС с наложен запор … Автор: адв. Никола Арабаджиев  … Какви са значението и последиците за страните  е практически важен при разпоредителни сделки с МПС . При наложен запор МПС остава собственост на притежателч му, което е съвсем различно от краден автомобил. При продажба на МПС  имаме продажба на движима вещ, за която обаче се изисква нотариална заверка на подписите на страните – , но липсата на регистър, в който страните или нотариуса да могат да направят справка за наличието или липсата на запор, това  води до съответните неблагоприятни последици. Какви са тези последици е…

Прочети

Придобито по време на брак имущество

  • Добавено на: January 18, 2022

Често в кантората идват клиенти с въпроси свързани с придобитото по време на брак имущество.Нашата адвокатска  кантора има богата съдебна практика в тази насока. В задължителната практика на ВКС се задава следният въпрос: „Допустимо ли е установяване на трансформация на лично имущество на осн. чл. 23, ал. 1 и 2 от СК /чл. 21, ал. 1 и 2 СК, отм./ в случаите на придобиване на недвижим имот през време на брака чрез договор за покупко-продажба?“ През време на брака при законов режим на общност по СК, съпрузите могат да придобиват вещи и права върху вещи като лични – чл. 22 СК и в съпружеска имуществена общност – чл. 21 СК. СК е нов и специален закон по…

Прочети
зелен сертификат , ваксини , съд , права , нарушаване ,

Засегнати от заповедта за сертификатите ще търсят правата си в съда

  • Добавено на: October 22, 2021

Зеленият сертификат става задължителен за дейности на закрито. Документът ще служи като пропуск за големите търговски магазини, моловете, заведенията, спортните дейности на закрито, галериите, кината и театрите. Сертификатът няма да се изисква при аптеките, хранителните магазини, банките и администрацията. Зеленият сертификат ще доказва ваксиниране, преболедуване, или отрицателен резултат от антигенен или ПСР тест. Той е задължителен и за работещите в болници, онкологични центрове, и такива за диализа, както и служителите в домовете за възрастни хора. Без Зелен сертификат, те няма да могат да работят. В идните дни, частни сертифицирани лаборатории и…

Прочети
ЧСИ иззема частна собственост

Защита пред съда по Заповедно производство и пред ЧСИ по изпълнителни дела.

  • Добавено на: August 25, 2021

  Много наши клиенти търсят правна помощ при получаване на книжа от Съда или направо  от ЧСИ  по повод развило се Заповедно производство  по гл.37 ГПК.Законодателят е предвидел 2 възможности за това  по реда на чл. 410 ГПК  или съответно по чл. 417 ГПК.   В първата хипотеза взискателят / заявител иска издаване на заповед за изпълнение:  1/ за вземания за парични суми или за заместими вещи, когато искът е подсъден на районния съд или  за предаването на движима вещ, която длъжникът е получил със задължение да я върне или е обременена със залог или е прехвърлена от длъжника със задължение да предаде владението, когато искът е подсъден на районния съд. …

Прочети

Ползват ли се от несеквестируемостта по чл. 446, ал. 1 ГПК обезщетенията по трудовото правоотношение?

  • Добавено на: July 28, 2021

 Кодексът на труда, регламентира отношенията между работници и техните работодатели , предвижда отговорност на работодателя спрямо работника. С оглед съществуващия конституционен ред, и съгласно практиката на Върховния касационен съд и Върховния административен съд тези обезщетения са несеквестируеми.Чл. 446 ГПК предвижда, че ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържат суми в определен размер. Можем при буквално тълкуване  да приемем , че единствено и само трудовото възнаграждение попада под…

Прочети