Disable Preloader

ЧСИ . Какви са стъпките , които да предприемем при изпълнително дело срещу нас.

ЧСИ . Какви са стъпките , които да предприемем при изпълнително дело срещу нас.

Когато получим ПДИ / покана за доброволно изпълнение, /ППИ/ призовка за принудително изпълнение/или съобщение от ЧСИ  , препоръчваме веднага да се обърнете към адвокат, който да прецени как се е стигнало до образуваното изпълнително дело и издаването на изпълнителен лист. Възможно е това да е станало на база на развило се заповедно производство  както с допуснато предварително незабавно изпълнение , така и по чл. 410 ГПК, като Вие съответно да не сте разбрали за него , поради недобросъвестни действия спрямо Вас или пък на база на издаден изпълнителен лист в исково производство .Особеностите при тези различни хипотези са  много , а действията Ви , които трябва да се предприемат са свързани с преклузивни срокове /т.е. ако се изпуснат  последващи действия са без правно значение/.Много често в практиката ми са случаи в които е могло да се предприемат действия, които биха донесли положителен резултат, но по различни причини длъжника се е забавил, не е потърсил компетентна помощ, подвел се е по „съветите“ на ЧСИ, че нищо не може да се направи и така тези  възможности са безвъзвратно изпуснати. Изпълнителното производство е многообразно и за да се използват и малкото възможности за реакция е нужен дългогодишен опит, какъвто в кантората притежаваме. Бихте могли да си спестите много неприятности с една консултация , защото проблема следва да се изследва внимателно, задълбочено и бързо, а неговото неглижиране не води до нищо положително. Адвокатска кантора Арабаджиев е на Ваше разположение.