Услуги - Трудово право

Консултации по трудовоправни въпроси в София, Пловдив и Стара Загора

Консултации по трудовоправни въпроси

Една правна консултация свързвана с трудови правни въпроси понякога  е единствения начин да се разреши успешно даден трудов спор или въпроси свързани с него . С въпросите свързани с трудовото право трябва да се борави както с решителност, така и с правилна преценка. Кантора Арабаджиев е в състояние да защити Вашата професионална репутация и да гарантираме настоящето и бъдещето Ви финансова стабилност. Ще Ви предоставим стратегически и реалистични съвети…

Процесуално представителство по трудови спорове в София, Пловдив и Стара Загора

Процесуално представителство по трудови спорове

Процесуално представителство пред съд при водене на трудовоправни спорове от страна на работници (служители) или работодатели, свързани с незаконно уволнение, съкращаване, реализиране на дисциплинарна и имуществена отговорност на работници /служители/, възстановяване на работа, заплащане на дължими възнаграждения и обезщетения, ползване на отпуск, полагане на извънреден труд, установяване на удължено работно време и други. Оспорване на индивидуални…