Disable Preloader
Съдебно процесуално представителство в София, Пловдив и Стара Загора

Съдебно процесуално представителство

Предлагаме съдебно представителство по различни облигационни спорове: представляваме нашите клиенти по всякакви видове дела, свързани с облигационното право – изпълнение/неизпълнение на задължения по различни договори, включително договори за продажба, дарение, замяна, наем, заем, влог, изработка, поръчка, цесия, комисионен договор, спедиционен договор, договор за превоз, договор за залог, договор за ипотека /законна или договорна/, поръчителство, договор за консорциум, гражданско дружество, а също и договори за строителство, СМР, предварителни договори, включително по чл.19 ЗЗД, и др.