Disable Preloader

Консултации по облигационно–правни въпроси

Консултации по облигационно правни въпроси в София, Пловдив и Стара Загора

Консултации по облигационно–правни въпроси

Договорните отношенията и тяхното развитие във времето не винаги е такова, каквото страните мислят ,че са договорили . Често се случва договор да не се изпълнява от едната или от двете страни – умишлено или поради проява на небрежност. Неизпълнението е нежелано развитие на договорните отношения за страната, чието легитимно право не се удовлетворява. В такива случаи за тази страна възникват редица права и възможности  да предприеме извънсъдебни и/или съдебни действия спрямо другата страна с цел да си защити накърнения интерес.

Можете да  получите съвети  за изготвяне на всякакви книжа – нотариални покани ,молби, заявления, жалби  и други по различни правни казуси свързани с договорните отношения