Услуги - Облигационно право

Консултации по облигационно правни въпроси в София, Пловдив и Стара Загора

Консултации по облигационно–правни въпроси

Ползвайки услугите на Кантора Арабаджиев можете да разберете правата си свързани с облигационните отношения,договори,упълномощавания . Ще получите консултация по въпроси с необходимите прецизност и компетентност, напътствия и препоръки.По повод на договорите могат да възникнат спорове във връзка с неизпълнение-пълно или частично  ,прекратяване,неустойки. За да бъдат Вашите правна и интереси обезпечени и защитени по най-добрия начин Адвокатска кантора…

Съдебно процесуално представителство в София, Пловдив и Стара Загора

Съдебно процесуално представителство

Представителство и защита пред съд и пред трети лица в случай на претенции за търсене на договорна отговорност ( неспазване на договор от някоя от страните по него) или извъндоговорна отговорност – непозволено увреждане (нанесени имуществени, съответно неимуществени вреди), или неоснователно обогатяване (в случаите, когато дадено лице получи имущество без основание, или при отпаднало такова и по този начин се обогати за сметка на другиго).

Изготвяне и коригиране на договори в София, Пловдив и Стара Загора, България

Изготвяне, проверка и корекция на договори

- участие в преговори преди сключване на регламентирани от облигационното право сделки – договор за покупко-продажба, за дарение, за наем, за заем, за изработка (за услуга) и т.н. ; … - изготвяне на договори и други документи, както и представителство в нотариалното производство, в случаите, когато закона изисква договора да бъде нотариално оформен; … - съдействие при налагане на обезпечения с цел гарантиране изпълнението на парично/непарично задължение…